Certifikát EN ISO 9001:2001 SV Catering

 Již od roku 2004 zajišťujeme stravovací služby
v kvalitě odpovídající evropské normě ISO 9001.

 

Podpůrné služby

Poradenství

V případě zájmu či potřeby na straně zákazníků je naše společnost schopna poskytnout našim zákazníkům i bezúročné finanční prostředky za účelem zajištění prvotních provozních investic při zřizování jejich stravovacích center pro stravování zaměstnanců a taktéž poradenství ve věci zajištění stravovacích služeb a vybavení výdejen jídel či výroben. U vybraného technologického zařízení a potřebného  provozního  inventáře  můžeme také zajistit jeho dodání a takto zajistit potřeby zákazníka zcela komplexně od technologického vybavení až po zajištění provozu výdejny nebo výrobny jídel dle konkrétních požadavků a potřeb  zákazníků. V souvislosti s budováním  nových výrobních  kapacit má naše společnost  zájem o nové zákazníky a to nejen z olomoucko – prostějovského regionu.  V rámci další možné expanze bychom rádi projevili zájem o získání dalších výrobních kapacit a to formou nájmu či koupě.

Provoz kantýn

S provozem kantýn má naše společnost zkušenosti. V současné době provozujeme u našich zákazníků 8 kantýn s celkovým obratem 1 200 tis. Kč měsíčně. Provoz kantýn zajišťujeme u našich zákazníků v návaznosti na poskytování  stravovacích služeb. Máme také zkušenosti se zajištěním provozu kantýn s dvousměnným a třísměnným pracovním režimem.

Doprava

Samozřejmou službou našim klientům je rozvoz pokrmů jež zajišťujeme vlastními vozidly v časech určených našimi zákazníky. Cena za dopravu je součástí ceny stravovacích služeb. Po dohodě se zákazníkem mohou být náklady na dopravu pokrmů  samostatnou účtovanou položkou. Na základě požadavku  zákazníka jsme schopni zajistit přepravu jídel či občerstvení na samostatnou individuální objednávku, zejména ve víkendové dny. Cena takové přepravy se stanovuje s ohledem na okolnosti  zda se jedná o přepravu výrobků naší společnosti a na  množství těchto výrobků či zda se jedná o přepravu vlastních výrobků zákazníka.  Přepravu můžeme v případě potřeby zajistit také izotermickým  chladícím vozidlem.

This movie requires Flash Player 9

 

Jídelníčky

Tento týden
(13.-24.8.)

Příští týden
(20.-31.8.)

 
Jídelníček tohoto týdne si můžete stáhnout ve formátu XLS:
Jídelní lístek-týden č. 24/2017

On-line poptávka

Máte zájem o naše stravovací nebo podpůrné služby?

On-line objednávka jídla
Poptávka služeb

Naše působiště

Působíme
v těchto lokalitách
a stále rosteme.

Oblasti působnosti: Okres Olomouc, Okres Prostějov, Okres Šumperk, Okres Přerov, Okres Kroměříž